AQUASAQUA

"Nemzetközi jogvédelem alatt álló márkavédjegy"

Tel: +36 1 200 4431

Előszó a magyar kiadáshoz


Tisztelt kollégák, kedves barátaim!

Rendkívüli örömömmel tölt el, hogy munkám eredményei után Magyarországon is érdeklődés mutatkozik. Annál is inkább örülök, mert magamat két kiemelkedő magyar tudós – Szentgyörgyi Albert és Bauer Ervin – tanítványainak tartom.

A Nobel díjas tudós, Szentgyörgyi Albert neve jól ismert Magyarországon.

Kutatásai eredményeire alapozva 1947-ben fogalmazta meg elméletét, melynek lényege: amennyiben az emberi szervezetben elegendő „szabad elektron” állna rendelkezésre, egy sor betegség elkerülhető lenne, a beteg szervezet gyógyulása és regenerációja pedig sokkal hatékonyabban menne végbe.


Mindez arra utal, hogy az elektronok szerepe talán a legfontosabb az élő szervezetben. Az idegimpulzusok továbbítása, a sejtlégzés, a reduktív-oxidatív reakciók, a mitochondriumok „feltöltöttsége”, és még egy sor más, – olyan folyamatok, melyek nem mehetnének végbe rendelkezésre álló, Szentgyörgyi szerint „szabad” elektronok nélkül. A fentiek alátámasztására, – az elektronhiányra – nyilvánvaló példa a hypoxia (oxigénhiány) és az acidózis (elsavasodás), melyek igen súlyos gondok okozói lehetnek az emberi szervezetben.

Hosszú és elkötelezett kutatómunka eredményeképp sikerült Szentgyörgyi Albert álmát megvalósítanunk. Az általunk kidolgozott eljárás, mely az emberi szervezetben található belső folyadék fizikai paramétereinek befolyásolását jelenti, vagyis gyakorlatilag a pillanat törtrésze alatt teszi lehetővé ezen tulajdonságoknak a helyreállítását, a szervezet által megkövetelt ideális/optimális szintre. Hogy ez mire jó? Nos, mindenekelőtt arra, hogy a biokémiai reakciók, melyek folyamatosan kell, hogy működjenek a szervezetben, és melyek ezen paraméterek nem megfelelősége esetén akadályoztatva vannak, újra beindulhassanak, és újra a kellő minőségi és mennyiségi szinten menjenek végbe. Továbbá, hogy ezek a fizikai tulajdonságok hozzáférhetővé tegyék a szervezet számára szükséges elektronokat – függetlenül annak állapotától, előző betegségei kórtörténetétől. Szentgyörgyi „szabad elektronjait” mi magunk „hozzáférhető elektronoknak” nevezzük, merthogy valóban a szervezet rendelkezésére állnak.
A kidolgozott eljárás alkalmazása során tapasztalt klinikai megfigyelések teljes egészében alátámasztják Szentgyörgyi Albert zseniális hipotézisét.

Bauer Ervin neve kevésbé ismert Magyarországon, ugyanis az orosz kormány meghívottjaként az egyik kiemelkedő biológiai kutatóintézet vezetőjeként tevékenykedett Oroszországban. Meghatározó jelentőségű tudományos munkájában, az 1935-ben kiadott „Elméleti biológia” című könyvében egy sor olyan tudományos teóriát fogalmazott meg, melyek mind a mai napig alapvető fontosságúak. Hosszú évekkel előzte meg korának tudósait. Mély személyes meggyőződésem szerint pedig az általa megfogalmazott hipotézisek és állítások még mindig csak várják a megfelelő pillanatot, hogy kifejthessék a biológia és az orvostudomány perspektivikus, hosszú távú fejlődésére gyakorolt hatásaikat.

Szavaim igazolására munkánk eredményei szolgálnak bizonyságul.

Bauer Ervin könyvében a biológia szempontjából határozta meg az élő és az élettelen közötti különbséget. Konkrétan arról beszél, hogy: az élő szervezetben a víz kiegyensúlyozatlan, nem stacionárius állapotban van. Az élő szervezet pedig hatalmas energiát fordít ezen állapot paramétereinek fenntartására és/vagy helyreállítására. Ilyesmit kijelenteni azokban az időkben! Még csak eszközök sem álltak rendelkezésre az adatok rögzítéséhez… Bauer Ervin elképzelése a tudományos világ számára elképesztő jelenség volt. Oly mértékben tekinthető alapvetőnek, hogy mind a mai napig nincs egységes megítélése a tudósok között.


Hipotézisének legfontosabb folyománya: ha a szervezet nem képes vizének fizikai paramétereit a kívánt szinten tartani, akkor ez rendkívül rövid idő alatt a redox folyamatok minőségi és mennyiségi szintcsökkenéséhez vezet.
Ami következésképpen nyilvánvalóan a termelődő energia csökkenésével jár. Ennek a történésnek a folytatódása pedig biológiai összeomlást eredményez.
A következmények végletesen sajnálatosak lehetnek: infarktus, szélütés, daganatos betegségek. Amennyiben azonban sikerül gyorsan, szó szerint a másodperc törtrésze alatt helyreállítani a belső környezet alapját képező víz fizikai paramétereit, a szervezet nem pusztán esélyt kap kiszabadulni ebből a veszélyes helyzetből.

Ettől a pillanattól kezdve arra kap lehetőséget, hogy gyakorlatilag „tiszta lappal” folytassa életét, éspedig optimális funkcionális állapotban.

Hogyan kerüljük el a betegségek kialakulását, hogyan állítsuk helyre a szervezet egészségét és tartsuk a kívánatos szinten, nos, erről szól ez a könyv. Szól pedig erről mindenféle levezetés, képlet, grafikon, vagy táblázat nélkül. Mindezeket ugyanis megtalálják a szakértők tudományos cikkeimben, publikációimban.

Kutatásaink Szentgyörgyi Albert és Bauer Ervin munkásságának folytatását jelentik. Kifejezett örömmel tölt el, hogy kísérleteink eredményei egyértelműen bizonyítják elképzeléseik igaz voltát.
Továbbá ők tették lehetővé annak az eljárásnak a kidolgozását, mely segítségével rövid idő alatt kihozható a szervezet a negatív állapotból, újra lehetővé téve optimális módon történő működését.
Hálás vagyok a JÉPÉESZ Kft ügyvezető igazgatójának, Wéber Jánosnak, a fordítónak és a lektornak azért a jelentős erőfeszítésért amit könyvem magyarországi kiadása érdekében tettek.

Külön köszönet illeti Béky Lászó Tanár urat hathatós támogatásáért és munkámhoz, valamint könyvem kiadásához nyújtott segítségéért.

Ezen emberek segítsége nélkül Ön, kedves olvasó, valószínűleg nem tarthatná most kezében ezt a könyvet.

Az Önök őszinte híve:
Szergej Posztnov

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 34 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 263

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/aquasaqua.hu/public_html/application/cache)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: